TESTOMGEVING

Engagement

Engagement helpt teams te groeien en resultaten te verbeteren.

Om succesvol te kunnen zijn, is het voor teams belangrijker dan ooit om te kunnen bouwen op de betrokkenheid, het enthousiasme en het commitment van hun medewerkers. Wij gebruiken in onze methodiek de term engagement, omdat dit een sterkere bewoording is voor de Nederlandse termen als betrokkenheid of bevlogenheid. De definitie die we voor engagement gebruiken is: “de emotionele investering in en focus op het creëren van waarde voor het eigen team en de gehele organisatie, iedere dag.”

Wereldwijd is het engagement van medewerkers slechts 13%. In Nederland meet Gallup een povere 9%. Dit is een gemiddelde in alle soorten organisaties en onder alle lagen van de organisatie, helaas dus ook onder managers. Engagement hoeft geen complex of gecompliceerd proces te zijn. Het gaat over het bewustzijn van de behoeftes van je medewerkers en het managen met deze behoeftes op het netvlies. Door kleine stappen te nemen is het mogelijk je managers te helpen om efficiënter, effectiever en meer engaged te laten werken.

Wij gebruiken in organisaties bij onze opdrachtgevers de Q12-Engagment survey.
Gallup heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar de relatie tussen tevredenheid, gesprekkencycli, betrokkenheid en bedrijfsresultaten, of beter geformuleerd, de performance. Van alle vragen die ze hebben gemeten, om te achterhalen wat hun significantie op performance is, zijn er uiteindelijk 12 overgebleven die meetbaar en significant de beste voorspeller voor engagement én performance zijn. De 12 items zijn gevat in de Q12 survey van Gallup. Ieder item kent een fundamentele behoefte van individuen op het werk. Deze 12 items van Engagement zijn de factoren die het meest krachtig zijn in het verklaren van de drijfveren van je medewerkers.

Employee Engagement doet ertoe.

Vanuit onze visie hebben de managers als belangrijkste taak het engagement van hun team en de teamactiviteiten te monitoren, te beïnvloeden en te inspireren. De 12 elementen zijn een instrument om engagement te meten, daarna te interveniëren en uiteindelijk high engagement te sturen richting high performance; wij noemen het daarom high performance development.
‘Engagement’ is geen trend of modewoord. Het is de motor voor resultaat. Engagement lijkt een normaal woord te zijn geworden in ons dagelijkse leven. Toch werd lang niet gedacht aan medewerkers bij het gebruik van het begrip engagement. Het woord staat in het Engels voor meer dan alleen betrokkenheid of bevlogenheid. Vandaar dat Gallup als een van de eerste organisaties Employee Engagement heeft gebruikt als variabele voor onderzoek naar bedrijfsresultaten.

Meer weten?

Wij nodigen je uit voor een inspirerende kennismaking.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Een vraag? Of vastgelopen in eigen denken? Geen paniek!    Ja, ik ontvang graag de Kompels nieuwsbrief