TESTOMGEVING

Effectieve leertrajecten ontwerpen en begeleiden

Een werkomgeving creëren waar medewerkers in kunnen excelleren

Organisaties zijn continu aan het veranderen. Dit vraagt flexibiliteit en leergierigheid van de medewerkers. Leergierigheid is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer we leergierigheid bij anderen willen activeren is daar soms een extra zetje voor nodig. Leren is persoonlijk en iedereen leert via een eigen route

Hoe kun je nou leergierigheid bij iemand activeren? Wij starten altijd bij de individuele mens en de leervoorkeuren die gelieerd zijn aan onze talenten. Wanneer we dat koppelen aan ambities en gezamenlijke doelen creëren we een natuurlijke, veilige en uitdagende leeromgeving binnen de eigen werkplek.

5 Redenen: om individuele leertrajecten te starten binnen een organisatie

 • Binnen een veranderende organisatie wil je dat je medewerkers mee veranderen
 • Leren van en voor jezelf vergroot iemands professionele bekwaamheid
 • Leertrajecten versoepelen de samenwerkingen binnen een team
 • Door een leertraject te starten ontdek je iemands talenten die je optimaal kan benutten
 • Leertrajecten zorgen voor een werkomgeving waarin medewerkers kunnen excelleren wat bijdraagt aan de organisatieprestaties en werkgeluk

Leertrajecten ontwikkelen volgens Kompels

Wij zijn er van overtuigd dat ieder individu zijn eigen potentie heeft. Iedereen heeft talent en iedereen heeft een eigen leerroute en leervraag. Daarom hebben we geen vast werkplan die toepasbaar is op iedere organisatie. We onderzoeken eerst waar ieders talenten liggen en kijken gezamenlijk naar hun eigen leerroute en leervraag.
De aanpak van Positive Performance heeft als startpunt iemand zijn talenten, om van daaruit verder te bouwen. Leren vanuit aanwezige kracht en talent levert het beste resultaat op. Kompels gelooft in de natuurlijke patronen van denken en leren van het individu. Uiteindelijk is dat het vertrekpunt naar meer successen.

Het ontwerpen en begeleiden van effectieve leerprogramma’s bij Kompels

Wij leveren geen leerprogramma’s aan, maar ontwerpen samen een Strengths based leertraject. Het programma bij Kompels bestaat uit drie trajecten:

1

Het ontwerpen van een persoonlijk leerprogramma

Onze methodiek is gebaseerd op de theorie van Gallup, het Clifton Strengths assessment en de Q12 Survey. Met deze methodieken achterhalen we ieders talenten en behoeftes. Dit inspireert omdat je meer leert over jezelf en je werkplek. Aan de hand van alle resultaten stellen we gezamenlijk leertrajecten op.

2

Het begeleiden van leerprogramma’s

Leren is persoonlijk en iedereen leert via een eigen route. Wie die route ontdekt, heeft de sleutel tot leren. Daarom starten wij altijd met de individuele mens en de leervoorkeuren die gelieerd zijn aan onze talenten. Wanneer we dat koppelen aan ambities en gezamenlijke doelen creëren we een natuurlijke, veilige én uitdagende leeromgeving binnen de eigen werkplek.

3

Het meten van de impact van een leertraject

Leerprocessen in organisaties zijn vaak gericht op het wegwerken van tekorten. Wat kan iemand niet? De aanpak van Positive Performance heeft als startpunt de talenten en datgene wat werkt, om vandaaruit verder te bouwen. Leren vanuit aanwezige kracht en talent levert de beste resultaten in het werk. Meetbare resultaten, want aan het eind meten we de impact van de interventies.

kompels-henk-gert

Wat kun je na het volgen van ons effectieve leertraject programma?

 • De professionalisering van jouw medewerkers stimuleren
 • Een leertraject ontwerpen die aansluit bij de talenten van jouw medewerkers
 • Inzicht krijgen in de talenten en behoeftes van je medewerkers
 • Een leertraject begeleiden
 • De impact van de leertrajecten meten

Meer weten?

Wij nodigen je uit voor een inspirerende kennismaking.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Een vraag? Of vastgelopen in eigen denken? Geen paniek!  Ja, ik ontvang graag de Kompels nieuwsbrief