TESTOMGEVING

Verandermanagement bij vernieuwing

Wanneer een medewerker zijn individuele waarde ziet binnen een verandering zorgt dit voor draagvlak

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Een bekend uitgangspunt die wij niet alleen erkennen maar waar we ook op verder bouwen. Veranderingen binnen de organisatie hebben individuele impact. Wat betekent het voor mij, kan ik het wel, wil ik dit wel, wordt het dan wel beter? Allemaal terechte vragen.

De sleutel voor succesvol veranderen of innoveren ligt bij de persoonlijke benadering. Wanneer iemand weet wat zijn toegevoegde waarde is binnen een verandering durft hij mee op de onzekere route van verandering. Wij ondersteunen veranderingen door de focus te leggen op individuele talenten en sterke punten van jouw medewerkers.

5 Redenen:waarom verandermanagement bij Kompels

 • We leggen de focus op wat je nu al goed kan en hoe je dit in de toekomst nog meer kunt uitbouwen na de verandering
 • Door persoonlijke benadering focussen we ons op de groei van iedere medewerker
 • Een verandering vraagt vertrouwen en leiderschap, daarom besteden we aandacht aan de rol van de leiders binnen een verandering
 • We zorgen voor onderlinge verbinding binnen een team tijdens een verandering
 • We zorgen dat iedereen zich gehoord voelt, maar houden het doel altijd voor ogen

Vernieuwen en veranderen volgens Kompels

We kijken liever naar wat je al goed doet en hoe je dat kunt uitbouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat het kennen en inzetten van de sterke punten van alle betrokkenen de grootste kans op succes en groei geeft. Groei geeft een boost, aan relaties, aan samenwerking, aan succes en aan de verandering.
Dankzij Strengths coaching leren mensen zichzelf en hun talenten en vaardigheden beter kennen en waarderen. Ook leren ze accepteren waar ze minder goed in zijn. Vervolgens krijgen ze meer waardering voor de sterke punten van anderen en de bijdrage die ze leveren. Zulke partners staan samen sterk en excelleren in verandering.

Innoveren, veranderen en verbeteren bij Kompels

Innovatie en verandering kent een beginpunt en een onzeker eindpunt. Onbekend maakt vele mensen onzeker. Bij een verandering zijn twee punten belangrijk: sterke betrokkenen met draagvlak voor de verandering en goed leiderschap. 

Draagvlak creëren bij jouw medewerkers

Allereerst gaan we aan de slag met alle betrokkenen. We achterhalen ieders talenten en sterke punten. Wanneer iemand weet wie hij is en welke waarde hij kan toevoegen binnen de verandering zal de onzekerheid afnemen.

Iedereen heeft een perspectief nodig waarin ze de verandering kunnen plaatsen. Wat betekent de verandering voor mij? Deze vraag wordt beantwoord door de focus te leggen op iemand persoonlijke groei. Door in te zetten op talenten, sterke punten en persoonlijke groei vallen blokkades weg.

Vertrouwen en goed leiderschap

Veranderen is een proces. Je overgeven aan zo’n proces vraagt vertrouwen en leiderschap. Daarom besteden we aandacht aan de rol van leiderschap, aan het versterken van onderlinge verbinding en het verbeelden van het proces gekoppeld aan een duidelijke ‘purpose’.

Een leider moet oog hebben voor de individuele vragen, behoeftes en groei. Dit vraagt om een persoonlijke benadering. Uiteindelijk is het de taak aan de leider om de zin te activeren bij betrokkenen en te bouwen aan iets moois, iets nieuws, iets van jezelf.

kompels-henk-gert

Wat kun je na het volgen van ons leiderschapsprogramma

 • De talenten en sterke punten van de betrokkenen achterhalen
 • De persoonlijke groei van betrokkenen centraal stellen, zodat ze weten wat hun toegevoegde waarde is binnen de verandering
 • De creativiteit van de betrokkenen activeren om samen te bouwen aan iets nieuws
 • Alle betrokkenen samen brengen naar 1 denkrichting, de richting van verandering

Meer weten?

Wij nodigen je uit voor een inspirerende kennismaking.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Een vraag? Of vastgelopen in eigen denken? Geen paniek!  Ja, ik ontvang graag de Kompels nieuwsbrief