High Performing Teamontwikkeling (HPT)

HPT-Programma

Ons HPT-programma is een zorgvuldig samengesteld en gevalideerd programma dat bestaat uit individuele coaching sessies en gezamenlijke teambijeenkomsten. Gedurende het hele programma van ongeveer 16 weken maken alle deelnemers, met hun manager aan het roer, gebruik van een online platform waar alle deelnemers voor en na de teamsessies regelmatig activiteiten of taken krijgen waardoor we het opbouwen van nieuwe gewoontes versterken.

We starten altijd twee individuele coaching sessies met de leidinggevende van het team. Waarbij het eerste coach gesprek gericht is op de ontwikkeling van de individuele talenten van de manager, het specificeren van de visie voor het team, het voorbereiden van de Kick-off meeting met het team, het definiëren van het doel van het programma en de stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken.

De tweede sessie is gericht op het reflecteren op de veranderingen en verbeteringen die door het team zijn geformuleerd, het koppelen van deze verbeteringen aan specifieke gewoonten en het definiëren van de volgende stappen naar de toekomst. Elke deelnemer aan het programma krijgt minimaal één individueel coach gesprek, dat gericht is op een dieper begrip van hun CliftonStrengths talentenprofiel met praktische voorbeelden en tips over hun ontwikkeling en dagelijks gebruik.

Alle teamleden worden actief betrokken bij vijf teamsessies:

> De kick-off, gericht op het verbinden van het hele team met de visie, het stellen van persoonlijke en teamdoelen, het presenteren van de agenda en de stappen die nodig zijn om het doel succesvol te bereiken.

> ‘Het beste uit jezelf halen’ en ‘Het beste in anderen (h)erkennen’ is gericht op het verdiepen van individuele en teamtalenten, hoe je sterke punten praktisch kunt gebruiken en zwakke punten kunt managen om doelen te bereiken en ook op het oefenen met het (h)erkennen van talenten bij collega’s en het waarderen ervan.

> Het op één lijn brengen van teamleden en CoffeeSync is gericht op het praten over dingen waar men normaal niet over praat – wat de unieke bijdrage van eenieder aan het team is en ook wat iedereen frustreert. Bij het beoefenen van CoffeeSync leren deelnemers in een specifiek gesprek met twee collega’s over hoe we beter kunnen samenwerken en zelfs moeilijke dingen tegen elkaar kunnen zeggen.

> De vierde teamsessie is gericht op het introduceren van de tools van RICHTEN en REFLECTIE, waar deelnemers kunnen oefenen hoe ze een doel kunnen stellen, men bespreekt gezamenlijk het belang van reflectie en hoe dit voor een continue verbetering kan zorgen.

> Het vieren van verbeterde teamsamenwerking en stappen voorwaarts is gericht op het vieren van veranderingen en verbeteringen die deelnemers zowel individueel als team hebben aangebracht, gevolgd door de introductie van de tool ‘Team Verbetering’ – hoe een teamvergadering te houden voor meer afstemming, prioriteiten stellen, de communicatie en samenwerking voortdurend verbeteren. De bijeenkomst wordt afgesloten met het definiëren van de stappen die verder moeten worden genomen om de nieuwe gewoonten te versterken, zodat de veranderingen op lange termijn duurzaam zijn.

De resultaten

Het programma levert de volgende resultaten op:

  • Het vaststellen van belangrijke indicatoren voor toekomstige ontwikkeling. Het programma biedt een groeiperspectief voor de organisatie.
  • Verhoogde interesse van individuele teamleden in samenwerking.
  • Een dieper begrip van de sterke en zwakke punten van individuen en elkaar; ze zijn zich ook zeer bewust van hoe talenten praktisch kunnen worden gebruikt en ontwikkeld in het dagelijks leven voor het bereiken van doelen en het behouden van algemeen welzijn.
  • Een actieve deelname aan groepsbijeenkomsten en meer open onderlinge communicatie.
  • Meer open tweerichtingscommunicatie tussen collega’s en teamleden.
  • Door het belang te erkennen van het geven van en luisteren naar constructieve feedback om elk individu te helpen groeien, ontstaat een meer ruimdenkende gemeenschap met een growth-mindset

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze weekenlijkse nieuwsbrief, over alles van onze laatste projecten en updates.

Neem contact op