TESTOMGEVING

Positive Performance

‘What would happen if we studied what is right with people versus what’s wrong with people?’

‘What would happen if we studied what is right with people versus what’s wrong with people?’

Deze vraag van Don Clifton, de grondlegger van de CliftonStrengths, heeft geleid tot een unieke en positieve benadering van de ontwikkeling van mensen. De meest effectieve en simpele weg van persoonlijke groei start bij een investering op de eigen natuurlijke talenten. Strengths based development is uniek in zijn aanpak en uitkomst. Deze op talenten gebaseerde aanpak leidt ons weg bij de conventionele gedachte dat mensen overal in kunnen uitblinken als ze maar hard genoeg hun best doen. Onze aanpak leert je dat iedere persoon uniek is, met een unieke reeks talenten en sterke punten. Hoewel we alles kunnen en moeten proberen wat we willen, zal succes op lange termijn ons ontgaan, tenzij we er het basistalent voor hebben.

Mensen presteren het best als ze zoveel mogelijk datgene kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Wij werken in jouw organisatie met jou en je team om de filosofie van Positive Performance te begrijpen en implementeren. Direct bij de start zie je het werkplezier toenemen en al snel ook de resultaten. Deze aanpak maakt onvermoede krachten los.

Jouw mensen mogen maatwerk leveren zonder te worden gehinderd door onnodige regels en procedures. Ze hebben regie over hun eigen werk, kunnen hun talenten inzetten waarbij zelfsturing en het zelf-organiserend vermogen toeneemt. Er bestaat geen betere aanpak voor duurzame inzetbaarheid en een toekomstbestendig organisatieresultaat.

Strengths based een krachtige impuls geven aan organisaties

Kompels heeft een jarenlange ervaring en wij weten dat in organisaties die werken vanuit Positive Performance het engagement van medewerkers, leidinggevenden en teams beduidend groter is en dat dit evident tot betere prestaties leidt. Niets is zelfs bevorderlijker voor het engagement dan het kennen en benutten van ieders talent en het uitbouwen van dat talent tot échte sterke punten.
Kompels helpt opdrachtgevers om hun performance een krachtige impuls te geven door te bouwen aan een cultuur van Positive Performance. Individuele medewerkers, teams en leidinggevenden ontdekken hun sterke punten, weten deze te verbinden aan te realiseren doelen en kunnen ze daartoe succesvol inzetten.

Meer weten?

Wij nodigen je uit voor een inspirerende kennismaking.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Een vraag? Of vastgelopen in eigen denken? Geen paniek!    Ja, ik ontvang graag de Kompels nieuwsbrief