TESTOMGEVING

Waar Kompels
goed in zijn

Prestaties verbeteren op de werkvloer

Waar wij goed in zijn

In ons werk met teams brengen wij de overeenkomsten en verschillen tussen mensen in beeld. In een volgende stap helpen we ze opbrengsten in hun werk en hun onderlinge relaties te verbeteren doordat ze elkaar beter begrijpen. Onderzoek van Gallup heeft aangetoond dat dit proces het werk dat het team aan kan vergroot, maar ook frustraties verkleind.

Wij coachen teams, middels de StrengthsFinder, op individuele talenten. Hierdoor krijg je teams met een sterkere interactie, focus op het positieve en vergroot de effectiviteit van het team. Nadat iedere teamlid de StrengthsFinder-test, en één op één coaching heeft gedaan, kan de teamverkenning beginnen.

Wij werken toe naar
3 veranderingen

  • Onderlinge werkrelaties versterken
  • Hogere werktevredenheid
  • Een hogere performance

Leiderschap & Teamontwikkeling

Energie in het werk

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Herinrichting van je organisatie

Vernieuwen via nieuwsgierigheid en creativiteit

Effectieve leertrajecten begeleiden en ontwerpen

Onze methode: Clifton StrengthsFinder

Talentthema’s in het domein Uitvoeren

helpen je jouw zaken gedaan te krijgen.

Talentthema’s in het domein Beïnvloeden

helpen je de leiding te nemen, je uit te spreken en ervoor te zorgen dat er naar anderen wordt geluisterd.

Talentthema’s in het domein relaties opbouwen

helpen je sterke relaties op te bouwen die een team bijeenhouden.

Talentthema’s in het domein Strategisch

helpen je de informatie te absorberen en analyseren waaraan betere beslissingen ten grondslag liggen.

Vragen die wij vaker krijgen

Wat is de Clifton StrengthsFinder

De Clifton StrengthsFinder is een online talentassessment vanuit het perspectief van de positieve psychologie. Via een beveiligde verbinding presenteert het assessment 177 verschillende stellingen. Elk paar stellingen geeft de keuze van een zelfbeschrijving. Van elk paar wordt gevraagd om een keuze te maken welke jou het beste beschrijft en aan te geven in hoeverre dit zo is. Je krijgt 20 seconden om op een bepaald paar te reageren voordat het systeem automatisch het volgende paar presenteert.

Kan ik fouten maken bij het invullen van de Clifton StrengthsFinder?

Foute antwoorden zijn in principe niet mogelijk. Je krijgt expres 20 seconden om jouw voorkeuren aan te geven. Het assessment geeft inzicht in jouw unieke talenten. De definitie van talent hierbij is: talent is een natuurlijk patroon van denken, voelen en handelen. In de 20 seconden vul je jouw voorkeuren en zelfbeschrijving in die tot een talenten rapportage leidt.

Is de Clifton StrengthsFinder bedoeld als een werk gerelateerde of een klinische test of geen van beide?

De Clifton StrengthsFinder is een beoordeling op basis van de Strengths Psychologie. De primaire toepassing was in het werkdomein, maar het is gebruikt om inzicht te krijgen in individuen in verschillende rollen en omgevingen: medewerkers, leidinggevenden, studenten, gezinnen en persoonlijke ontwikkeling. Het is niet bedoeld voor klinische beoordeling of diagnose of psychiatrische stoornissen.

Hoe is de Clifton StrengthsFinder ontwikkeld?

De conceptuele basis van de Clifton StrengthsFinder is gebaseerd op meer dan vier decennia onderzoek naar succes in een breed scala aan functies in het bedrijfsleven en het onderwijs. Bij het ontwikkelen van de Clifton StrengthsFinder is rekening gehouden met gegevens van meer dan twee miljoen personen. De item-paren werden geselecteerd uit een database van criterium gerelateerde validiteitsstudies, waaronder meer dan 100 voorspellende validiteitsstudies (Schmidt & Rader, 1999). Factor- en betrouwbaarheidsanalyses werden uitgevoerd in meerdere steekproeven om de bijdrage van items aan het meten van de thema’s en de consistentie en stabiliteit van themascores te beoordelen – waardoor het doel werd bereikt van een balans tussen maximale thema- informatie en efficiëntie in instrumentlengte. (Bron The Gallup Organization)

Kunnen de Clifton StrengthsFinder scores veranderen?

Gallup geeft aan dat de Clifton StrengthsFinder niet nog een tweede keer ingevuld hoeft te worden. De talenten van mensen veranderen in de loop der jaren slechts matig tot niet. Er kunnen nuances in de volgorde bestaan na een herhaling van het invullen van de test. Deze nuances zullen echter dusdanig zijn dat een herhaling niet nodig is. Gallup heeft de thema’s van toppresteerders bestudeerd in een uitgebreide reeks jarenlange onderzoeken waarin kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken zijn gecombineerd. De deelnemers varieerden van jongeren in hun vroege tienerjaren tot volwassenen van midden zeventig. Bij elk van deze onderzoeken was het zwaartepunt de identificatie van lang bestaande denk-, gevoels-, en gedragspatronen die verband houden met succes. De gebruikte interviewvragen waren zowel prospectief als retrospectief, zoal ‘Wat wil je over tien jaar doen?’ En “Op welke leeftijd deed u uw eerste verkoop?” Met andere woorden, het tijdsbestek van interesse in de oorspronkelijke onderzoeken naar uitmuntendheid in werkprestaties was op lange termijn, niet op korte termijn.

Hoelang duurt het om de test in te vullen

Het is verstandig om jezelf in ieder geval 45 minuten te geven om in een rustige omgeving ongestoord de test te doen. Je krijgt 20 seconden om te reageren op elk paar stellingen voordat de test automatisch doorgaat, het is dus verstandig om een constante focus te houden.
Onmiddellijk na het afronden van de test krijg je toegang tot je geïndividualiseerde rapport.

Wat kost het om de CliftonStrengths te doen

De code voor de meest uitgebreide rapportage kost €56 (excl. Btw). Voor een individuele coaching of een maatwerk traject in je organisatie bespreken we dit graag in een persoonlijk gesprek.