TESTOMGEVING

Waar Kompels
goed in zijn

Prestaties verbeteren op de werkvloer

Waar wij goed in zijn

In ons werk met teams brengen wij de overeenkomsten en verschillen tussen mensen in beeld. In een volgende stap helpen we ze opbrengsten in hun werk en hun onderlinge relaties te verbeteren doordat ze elkaar beter begrijpen. Onderzoek van Gallup heeft aangetoond dat dit proces het werk dat het team aan kan vergroot, maar ook frustraties verkleind.

Wij coachen teams, middels de StrengthsFinder, op individuele talenten. Hierdoor krijg je teams met een sterkere interactie, focus op het positieve en vergroot de effectiviteit van het team. Nadat iedere teamlid de StrengthsFinder-test, en één op één coaching heeft gedaan, kan de teamverkenning beginnen.

Wij werken toe naar
3 veranderingen

  • Onderlinge werkrelaties versterken
  • Hogere werktevredenheid
  • Een hogere performance

Leiderschap & Teamontwikkeling

Energie in het werk

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Herinrichting van je organisatie

Vernieuwen via nieuwsgierigheid en creativiteit

Effectieve leertrajecten begeleiden en ontwerpen